Artikelen, Beoordelingsproblemen

Top 50 problemen met beoordelen en beoordelingsgesprekken

Top 50Prof. Dr. John Sullivan, van de State University of California heeft de top 50 problemen van beoordelen in een lijst gezet. Afschaffen dan maar?  Ik heb het afgelopen jaar iedere week één van die problemen behandeld. Hieronder vind je de lijst.

Mis je nog bezwaren? Laat me het weten.

 1. Beoordelingen gaan niet over het functioneren
 2. Eenmaal per jaar beoordelen is te weinig
 3. Geschikte beoordelingscriteria ontbreken
 4. Het effect van beoordelen kun je niet meten.
 5. Beoordelen blijft een onderonsje
 6. Beloning staat los van de beoordeling
 7. Beoordelingen staan los van andere HR instrumenten
 8. De opgetelde individuele oordelen overtreffen de teamprestatie
 9. Ieder jaar staat op zich.
 10. Er zijn geen teambeoordelingen
 11. Vooral aandacht voor de probleemgevallen
 12. Juridische gevolgen van beoordelingen zijn beperkt
 13. Medebeoordelaars ontbreken
 14. Beoordelen is per definitie oneerlijk en subjectief
 15. Onderlinge vergelijkingen ontbreken vaak
 16. Beoordelingen blijven geheim
 17. HR begeleidt het proces niet goed
 18. Er ontbreken meetbare procesdoelen (samengevoegd met probleem 4 en 21)
 19. Systemen houden onvoldoende rekening met lokale verschillen
 20. De kromme van Gauss deugt niet
 21. Een ROI berekening ontbreekt (samengevoegd met probleem 4 en 18)
 22. Formulieren bieden onvoldoende maatwerk
 23. Het formulier is star en past zich niet aan veranderende omstandigheden
 24. Alle beoordelingsaspecten wegen even zwaar
 25. Interne inconsistente beoordelingen.
 26. Beoordeling staat los van het functieprofiel
 27. Beoordelaars zijn ongetraind
 28. Managers zijn angsthazen
 29. Managers omzeilen het systeem Gaming the system
 30. Je bent zo goed als je laatste prestatie
 31. Misverstanden
 32. Managers beoordelen ongelijk
 33. Managers weten te weinig van hun medewerkers
 34. Geheime codes
 35. Projectie of klooneffect
 36. Managers krijgen geen erkenning voor goede feedback
 37. Managers zijn geen eigenaar
 38. Medewerkers worden angstig en onzeker
 39. Eenrichtingsverkeer
 40. Zelfbeoordeling ontbreekt
 41. Slechts éénmaal per jaar
 42. Medewerkers kunnen hun beoordelaar niet kiezen
 43. Medewerkers hebben weinig te zeggen bij het beoordelen
 44. Geen beroep mogelijk
 45. Medewerkers slaan er door op de vlucht
 46. Ze leiden tot verdriet, boosheid en frustraties
 47. Beoordelen kost zoveel tijd
 48. Beoordelingen blikken alleen terug
 49. De cyclus is niet afgestemd op andere plannen
 50. De gesprekken worden niet op elkaar afgestemd (deze is samengevoegd  met nr 49

About the author