SMART- afspraken maken

Interactief hulpmiddel om tot SMART-afspraken te komen

united_kingdom_great_british_union_jack_flag[1]Dit tool helpt bij het maken van SMART-afspraken. Uitgangspunt zijn de belangrijkste taken of resultaatsgebieden van de medewerker. Deze kun je vaak vinden in de functiebeschrijving of het functieprofiel.

Het tool stelt je vragen en voegt uiteindelijk jouw gegeven antwoorden tot een set met SMART afspraken. De werkwijze bestaat uit 3 stappen. Na stap 3 verschijnt jouw input uiteindelijk in een overzicht.

Vul in:

Stap 1

Uit welke taken of resultaatsgebied bestaat deze functie?

{{task_list}} {{buttons}}

Tips:

 • Gebruik hier eventueel de functiebeschrijving voor.
 • Beperk het aantal taken of resultaatsgebieden. Cluster zo nodig.

Stap 2

Welke eisen kun je stellen aan de taak {{task}}?

Taak {{task_number}}: {{task}}

{{task_requirements}} {{buttons}}

Om tot eisen te komen kun je jezelf de volgende vragen stellen:

 • Wanneer wordt deze taak goed of succesvol gedaan?
 • Waar zie je dat aan?
 • Deze vragen kunnen beantwoord worden over het resultaat van de taak, maar ook de werkwijze (hoe dat de medewerker het doet).
 • Stel het is nog lastig om te beantwoorden wanneer deze taak goed is, kun je ook de vraag stellen wat er gebeurt als deze taak niet goed wordt uitgevoerd.
 • Als het nog steeds niet lukt kun je je ook de volgende vraag stellen: Als ik een hele goede medewerker m.b.t. deze taak vergelijk met een medewerker die deze taak niet goed doet: Waarin verschillen zij dan bijvoorbeeld in werkwijze of in resultaat?

Tips:

 • De eisen hoeven niet meteen SMART te zijn, dat kan in de volgende stap ook nog.
 • De eisen kunnen geformuleerd worden over het resultaat van de taak, maar ook de werkwijze, en in sommige gevallen ook over de kennis. Jij bepaalt wat het meest relevant is.
 • Verwijs waar mogelijk naar bestaande werkinstructies, procedures etc (bijvoorbeeld conform protocol 13B)
 • Tips bij het maken van resultaatsafspraken (output):
  • Zijn de afspraken door de medewerker voldoende beïnvloedbaar?
  • Pas op voor perverse prikkels
  • Pas op voor de weinig zeggende, maar gemakkelijk meetbare zaken
 • Tips bij het maken van afspraken over het hoe (throughput, werkgedrag):
  • Maak ze alleen als zinniger zijn dan resultaatsafspraken
  • Denk na hoe deze afspraken zichtbaar worden: waar zie je dit aan?

Stap 3

Check of de eisen voldoende SMART zijn. (Specifiek, Meetbaar ………)

 • Als er werkwoorden in staan, kun je dan ook het resultaat daarvan beschrijven?
 • Staan er nog vage termen in zoals snel, goed e.d.? Concretiseer die dan.

Vraag je steeds af: waaraan zie je dat aan deze eis voldaan is?

Taak {{task_number}}: {{task}}

{{task_requirements}} {{buttons}}
 • Weet je hoe je dit gaat volgen, hoe? Weet je hoe je aan de informatie komt om dit t.z.t. te beoordelen? Bijvoorbeeld uit eigen waarneming, met behulp van informanten of bestaan er rapportages? Tip: zorg dat er geen nieuwe bureaucratie ontstaat die voor het meten gaat zorgen. Is deze eis echt essentieel? Maakt deze eis echt het verschil?
 • Kan de medewerker deze afspraak zelf goed beinvloeden, zitten er geen perverse prikkels in?

Resultaat

Gefeliciteerd, je hebt het hele proces doorlopen. Hieronder de resultaten, overzichtelijk bij elkaar gezet. Je kunt de tekst nu kopiëren en in een Wordbestand invoegen.

{{results}} {{buttons}}