Training functionerings- en beoordelingsgesprekken

Gecomprimeerde training met open inschrijving

Als manager verwacht u prestaties van uw medewerkers en wilt u bijdragen aan hun ontwikkeling. U heeft als leidinggevende al diverse trainingen gevolgd, maar bent op zoek naar een korte, praktische training, die alleen de essentie behandelt.

 

Doelgroep
Leidinggevenden die functionerings- en beoordelingsgesprekken houden en HR medewerkers.

Resultaat
Na afloop van de training begrijpt u wat nodig is om tot een goede dialoog te komen en welke rol afspraken daarbij spelen, en heeft u meer zicht op de managementcyclus. U kunt omgaan met de reacties van medewerkers op uw oordeel om zo te komen tot een goede dialoog. U beschikt daarnaast over de mogelijkheid om via een E-learning verder te oefenen.

Programma
De compacte training Functionerings- en beoordelingsgesprekken behandelt zowel het maken van goede, evalueerbare planningsafspraken als het voeren van goede gesprekken, waarbij u de regie houdt maar de dialoog centraal staat. Deze training besteedt niet alleen aandacht aan slecht functionerende medewerkers, maar ook aan het benutten van talent.

 • De gesprekscyclus.
 • Het maken van SMART afspraken.
 • Het geven van een goede beoordeling en het bespreken van ontwikkeling
 • Het omgaan met reacties op een negatief oordeel
  • Is niet zo, ik doe dat wel goed
  • Hoe kun jij dat nou weten
  • Ja maar,…….
  • Valt best mee
  • Jan doet dat slechter en krijgt wel een goede beoordeling
  • Ik krijg ook geen ondersteuning
 • Het bespreken en oplossen van problemen
 • Het maken van nieuwe afspraken

De deelnemers kunnen na afloop gebruik maken van een uitgebreide e-learning voor het verdiepen en toetsen van hun vaardigheden.

Werkwijze
Deze training is intensief en zeer interactief. Gestart wordt met e-learning zodat in de training zelf veel nadruk gelegd kan worden op het oefenen. Theorie wordt direct praktisch gemaakt door korte demonstraties tussen trainer en acteur. De deelnemers zijn actief met korte oefeningen, testjes en geven sturing aan de rollenspelen die door de trainer en acteur worden uitgespeeld. Met behulp van een interactieve video kunt u uw vaardigheden voor een lastig gesprek oefenen.

Duur van de training
1 uur e-learning en 3 uur face to face (of live online i.v.m. Corona)

Begeleiding
De workshop wordt begeleid door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training en advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van implementatieprocessen van deze gesprekken.

Bekijk hieronder andere trainingen

Probleem: Mede-beoordelaars ontbreken

Je beoordeling kan gevolgen hebben voor het salaris en je carrière. En toch is er meestal maar één beoordelaar. Waarom niet meer? Deze week gaat het over probleem 13 van Prof. Sullivan: Mede-beoordelaars ontbreken. (No second review ). De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breeduitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo […]

Beoordelen in het nieuwe werken: Hoe kun jij dat beoordelen? Je ziet me nooit.

Hoe reageert een leidinggevende als een medewerker zegt: “Hoe kun jij dat beoordelen? Je ziet me bijna nooit”. Leidinggevenden vinden dat vaak lastig en voelen zich aangevallen, zoals ook de leidinggevende in dit videofragment.    

Geef je medewerker niet alle ruimte.

Als je een medewerker een negatief oordeel geeft, en hij zegt dat hij vindt dat hij het juist heel goed heeft gedaan, vraag je hem dan dat toe te lichten?

Jumping to solutions deel 2

Hoe voorkom je dat je in het functioneringsgesprek te snel oplossingen gaat aandragen? Veel leidinggevenden schieten in gesprekken snel door naar de oplossingsfase en nemen daarin een leidende rol. Ze dragen oplossingen aan, waar de medewerker eigenlijk ja tegen moet zeggen. Dat is op zich begrijpelijk, maar niet handig. Het betrekken van de medewerker hierin […]

Jumping to solutions deel 1

Hoe voorkom je dat je in het functioneringsgesprek te snel doorschiet naar oplossingen? Veel leidinggevenden schieten in gesprekken snel door naar de oplossingsfase. Dat is op zich begrijpelijk, maar dit staat een goede analyse van het probleem in de weg.

“Ja, maar Peter doet dat ook niet !!”

De reactie “Ja, maar Peter doet dat ook niet” op een negatief oordeel wordt in 95% van de gevallen door de leidinggevende beantwoord met: “We hebben het hier niet over Peter, we hebben het over jou. Maar waarom doe jij dat niet”?  Leidinggevenden kunnen daar slimmer op reageren.

Jaargesprek voor predikanten ingevoerd.

De generale synode van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) op 19, 20 april heeft het jaargesprek voor predikanten ingevoerd. Direct daarop is er een discussie op twitter ontstaan over de naam van deze gesprekken. De gesprekken zouden geen functioneringsgesprekken mogen heten, omdat dat te beoordelend zou zijn en er was ook een oproep voor […]

Waarom vertel je me dat nu pas? Verrassend beoordelingsgesprek.

Als er wat aan de hand is, dan wacht ik daar toch niet mee tot het functionerings- of beoordelingsgesprek? Mijn deur staat altijd open. We zien elkaar iedere dag. Niemand wil een verrassend beoordelingsgesprek. Leidinggevenden zijn er vaak van overtuigd dat ze niet met verrassingen komen. Medewerkers hebben vaak andere ervaringen en vragen in trainingen […]

Feedback op je leidinggevende.

In functioneringsgespreksformulieren of beoordelingsformulieren kom ik vaak de vraag met de volgende strekking tegen: Hoe ervaart de medewerker de leidinggevende? Het is een onzinnige vraag voor zo’n belangrijk onderwerp als feedback op je leidinggevende.

De rol van informanten bij beoordelen

Vooral bij ambtenaren spelen informanten bij beoordelen een rol. Informanten hebben veelal een functionele werkrelatie met de medewerker en kunnen waardevolle informatie verstrekken aan de beoordelaar over het functioneren van de medewerker. Soms wordt de rol van de informant in de beoordelingsprocedures zeer zorgvuldig geregeld: de medewerker moet weten wie als informanten optreden, en in een […]

Ik heb een trainingsprogramma als post gemaakt. DE bedoeling was dat ik dan door een categorie posts (Trainingsbeschrijvingen) te selecteren alleen die zou krijgen. Maar als ik die als verfijning intyp, dan gebeurt daar niets mee.

Probleem: Mede-beoordelaars ontbreken

Je beoordeling kan gevolgen hebben voor het salaris en je carrière. En toch is er meestal maar één beoordelaar. Waarom niet meer? Deze week gaat het over probleem 13 van Prof. Sullivan: Mede-beoordelaars ontbreken. (No second review ). De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breeduitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo […]

Lastige gesprekken op kantoor of via het scherm?

Leidinggevenden ervaren extra problemen bij het online bespreken van zaken die emoties kunnen oproepen. Het niet verlengen van een contract, een pittig functioneringsgesprek, het bespreken van meningsverschillen via MS Teams, Zoom e.d. zijn lastiger. Non verbaal gedrag is minder goed te lezen, de omgeving waarin de medewerker zit is slecht te beïnvloeden, de nazorg vraag [...]

Positief over negatieve feedback

In de argumenten tegen negatieve feedback en ook tegen beoordelingsgesprekken lees je vaak:   dat mensen onbetrouwbare beoordelaars zijn. De beoordeling zegt meer over de beoordelaar dan over de beoordeelde dat negatieve feedback bedreigend is en het leren remt dat je jouw organisatie het best helpt door die dingen te doen waar je goed in [...]

Functioneringsgesprek? Nu is vooral contact belangrijk (NRC 14 januari 2021)

Hoe voer je die? Stel ze niet uit, maar sta wel stil bij het bijzondere jaar dat 2020 was. Artikel in NRC (14 januari 2021) waarin een aantal deskundigen, waaronder Jan Jacob de Groot, hun visie geven op functioneringsgesprekken in coronatijd.

Feedback: de kleren van keizer Trump

Vier jaar geleden schreef ik een blog over de feedback op leidinggevende Trump door zijn ministers tijdens de eerste voltallige kabinetsvergadering. Het blog ging over de problemen met feedback op de leidinggevende, en wat je er aan kunt doen.  Hoe is het met de vier ministers afgelopen die destijds zo lovend over hun nieuwe baas […]

‘Hoe vind je zélf dat het gaat?’

In haar nieuwe boek met deze titel maakt NRC columnist Japke-d. Bouma korte metten met de meest gevreesde openingszin  van het functioneringsgesprek: “Hoe vind je zelf dat het gaat?”   Want ‘hoe vind je zelf dat het gaat’ – wat moet je dáár nou op zeggen? Als je antwoordt dat je het wel lekker vindt […]

Als het niet anders kan, dan maar online.

Functionerings- of beoordelingsgesprekken online voeren. Mijn eerste advies is: doe het niet. Maar met de aanhoudende coronamaatregelen, ontkomen we er niet aan. Veel gesprekken zijn de laatste maanden uitgesteld en veel medewerkers maken moeilijke tijden mee. Het is tijd voor online gesprekken, om aandacht en samen te kijken naar de toekomst. Hier volgen tips om […]

Probleem: Beoordelen kost zo enorm veel tijd

Probleem 47:   Beoordelen kost enorm veel tijd. (A time-consuming process). Volgens Sullivan zijn formulieren te lang, waardoor manager de formulieren van vorig jaar kopiëren.

Ook rollenspel in live online training, zoals Zoom?

Veel cursisten haten rollenspelen. Begrijpelijk.  Live online training (via Zoom, MS teams e.d.) kan rollenspelen juist plezieriger en effectiever maken. Bekijk hieronder de video.

Functionerings- of beoordelingsgesprekken toch voeren in Coronatijd?

Wat doen we met de te houden gesprekken de komende maanden? Alles is anders geworden. Niet houden of juist wel. En hoe dan?

Laat een bericht achter

Laat een reactie achter

Uw email adres wordt niet gepubliceert.