Training functionerings- en beoordelingsgesprekken

Gecomprimeerde training met open inschrijving

Als manager verwacht u prestaties van uw medewerkers en wilt u bijdragen aan hun ontwikkeling. U heeft als leidinggevende al diverse trainingen gevolgd, maar bent op zoek naar een korte, praktische training, die alleen de essentie behandelt.

 

Doelgroep
Leidinggevenden die functionerings- en beoordelingsgesprekken houden en HR medewerkers.

Resultaat
Na afloop van de training begrijpt u wat nodig is om tot een goede dialoog te komen en welke rol afspraken daarbij spelen, en heeft u meer zicht op de managementcyclus. U kunt omgaan met de reacties van medewerkers op uw oordeel om zo te komen tot een goede dialoog. U beschikt daarnaast over de mogelijkheid om via een E-learning verder te oefenen.

Programma
De compacte training Functionerings- en beoordelingsgesprekken behandelt zowel het maken van goede, evalueerbare planningsafspraken als het voeren van goede gesprekken, waarbij u de regie houdt maar de dialoog centraal staat. Deze training besteedt niet alleen aandacht aan slecht functionerende medewerkers, maar ook aan het benutten van talent.

 • De gesprekscyclus.
 • Het maken van SMART afspraken.
 • Het geven van een goede beoordeling en het bespreken van ontwikkeling
 • Het omgaan met reacties op een negatief oordeel
  • Is niet zo, ik doe dat wel goed
  • Hoe kun jij dat nou weten
  • Ja maar,…….
  • Valt best mee
  • Jan doet dat slechter en krijgt wel een goede beoordeling
  • Ik krijg ook geen ondersteuning
 • Het bespreken en oplossen van problemen
 • Het maken van nieuwe afspraken

De deelnemers kunnen na afloop gebruik maken van een uitgebreide e-learning voor het verdiepen en toetsen van hun vaardigheden.

Werkwijze
Deze training is intensief en zeer interactief. Gestart wordt met e-learning zodat in de training zelf veel nadruk gelegd kan worden op het oefenen. Theorie wordt direct praktisch gemaakt door korte demonstraties tussen trainer en acteur. De deelnemers zijn actief met korte oefeningen, testjes en geven sturing aan de rollenspelen die door de trainer en acteur worden uitgespeeld. Met behulp van een interactieve video kunt u uw vaardigheden voor een lastig gesprek oefenen.

Duur van de training
1 uur e-learning en 3 uur face to face (of live online i.v.m. Corona)

Begeleiding
De workshop wordt begeleid door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training en advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van implementatieprocessen van deze gesprekken.

Bekijk hieronder andere trainingen

Hoe beoordeel ik tegenslag ondanks veel vlijt? Onvoldoende !!!!

Een medewerker die tegenslag kreeg heeft zich niet uit het veld laten slaan en heeft enorm zijn best gedaan. Ondanks zijn enorme inzet heeft hij zijn doelstelling niet gehaald. Hoe zou jij dit beoordelen? Wat mij betreft krijgt hij een onvoldoende. Harteloos?

De rol van informanten bij beoordelen

Vooral bij ambtenaren spelen informanten bij beoordelen een rol. Informanten hebben veelal een functionele werkrelatie met de medewerker en kunnen waardevolle informatie verstrekken aan de beoordelaar over het functioneren van de medewerker. Soms wordt de rol van de informant in de beoordelingsprocedures zeer zorgvuldig geregeld: de medewerker moet weten wie als informanten optreden, en in een […]

Feedback op je leidinggevende.

In functioneringsgespreksformulieren of beoordelingsformulieren kom ik vaak de vraag met de volgende strekking tegen: Hoe ervaart de medewerker de leidinggevende? Het is een onzinnige vraag voor zo’n belangrijk onderwerp als feedback op je leidinggevende.

Waarom vertel je me dat nu pas? Verrassend beoordelingsgesprek.

Als er wat aan de hand is, dan wacht ik daar toch niet mee tot het functionerings- of beoordelingsgesprek? Mijn deur staat altijd open. We zien elkaar iedere dag. Niemand wil een verrassend beoordelingsgesprek. Leidinggevenden zijn er vaak van overtuigd dat ze niet met verrassingen komen. Medewerkers hebben vaak andere ervaringen en vragen in trainingen […]

Jaargesprek voor predikanten ingevoerd.

De generale synode van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) op 19, 20 april heeft het jaargesprek voor predikanten ingevoerd. Direct daarop is er een discussie op twitter ontstaan over de naam van deze gesprekken. De gesprekken zouden geen functioneringsgesprekken mogen heten, omdat dat te beoordelend zou zijn en er was ook een oproep voor […]

“Ja, maar Peter doet dat ook niet !!”

De reactie “Ja, maar Peter doet dat ook niet” op een negatief oordeel wordt in 95% van de gevallen door de leidinggevende beantwoord met: “We hebben het hier niet over Peter, we hebben het over jou. Maar waarom doe jij dat niet”?  Leidinggevenden kunnen daar slimmer op reageren.

Jumping to solutions deel 1

Hoe voorkom je dat je in het functioneringsgesprek te snel doorschiet naar oplossingen? Veel leidinggevenden schieten in gesprekken snel door naar de oplossingsfase. Dat is op zich begrijpelijk, maar dit staat een goede analyse van het probleem in de weg.

Jumping to solutions deel 2

Hoe voorkom je dat je in het functioneringsgesprek te snel oplossingen gaat aandragen? Veel leidinggevenden schieten in gesprekken snel door naar de oplossingsfase en nemen daarin een leidende rol. Ze dragen oplossingen aan, waar de medewerker eigenlijk ja tegen moet zeggen. Dat is op zich begrijpelijk, maar niet handig. Het betrekken van de medewerker hierin […]

Geef je medewerker niet alle ruimte.

Als je een medewerker een negatief oordeel geeft, en hij zegt dat hij vindt dat hij het juist heel goed heeft gedaan, vraag je hem dan dat toe te lichten?

Beoordelen in het nieuwe werken: Hoe kun jij dat beoordelen? Je ziet me nooit.

Hoe reageert een leidinggevende als een medewerker zegt: “Hoe kun jij dat beoordelen? Je ziet me bijna nooit”. Leidinggevenden vinden dat vaak lastig en voelen zich aangevallen, zoals ook de leidinggevende in dit videofragment.    

Ik heb een trainingsprogramma als post gemaakt. DE bedoeling was dat ik dan door een categorie posts (Trainingsbeschrijvingen) te selecteren alleen die zou krijgen. Maar als ik die als verfijning intyp, dan gebeurt daar niets mee.

‘Falen bestaat niet’

In sport bestaan geen falen, zei een topbasketballer in de Amerikaanse NBA vorige maand toen ze niet kampioen werden. En in het werk? Bestaat daar ook geen falen?

Wat heb je van mij nodig?

Als trainer hoor ik in training toenemend de vraag “Wat heb je van mij nodig”. Ook in rollenspelen wordt deze vaak door leidinggevenden vaak gesteld. Medewerkers trekken dan hun schouders op. Ze weten het niet.  Waarom is dat heel logisch?

Valentijn zorgt nog niet voor een goed huwelijk Het functioneringsgesprek alleen zorgt niet voor succes

En er daarom mee stoppen, wat levert dat op? Zou het huwelijk beter worden als die ene verrassing er niet zou zijn? Wordt het contact tussen leidinggevende en medewerker beter, en worden de doelen van de gesprekscyclus beter gediend door te stoppen met gesprekken over functioneren en beoordelen? Men pleit voor continue feedback en vaker [...]

Talent wegjagen met beoordelingsgesprekken.

Terwijl de slag om schaars talent volop plaatsvindt en HR afdelingen beleid opzetten om met moeite geworven personeel te boeien en te binden blijken leidinggevenden één van de belangrijkste oorzaken te zijn voor medewerkers om weg te gaan bij een werkgever. Leidinggevenden voeren braaf de beoordelingsgesprekken. Beoordelingsgesprekken dragen bij aan het vertrek van medewerkers en […]

Beoordelingsgesprek opnemen toegestaan? Ja!

De werknemer kan een geluidsopname van het beoordelingsgesprek maken, zelfs zonder vooraf toestemming te vragen. Juridische gezien wellicht terecht, maar dit moet je toch niet willen?

CEO van hypotheekverstrekker ontslaat 900 mensen via ZOOM

De omstreden CEO Vishal Garg  van de hypotheekverstrekker Better.com heeft een paar dagen geleden 900 mensen ontslagen in een ZOOM bijeenkomst in een paar minuutjes. Hij vertelt dat het zijn tweede massaontslag is, en kennelijk heeft hij weinig geleerd van de eerste keer. Hij stapelt valkuil op valkuil. Bekijk de video en oordeel zelf, Zoek […]

10 tips om de ontregeltips te ontregelen

Het is tijd voor de beoordelings- of eindejaarsgesprekken. Goedbedoelde lijstjes met tips voor deze gesprekken vliegen ons om de oren. De meeste zijn open deuren zoals “Bereid goed voor”. In een ander blog geef ik met een knipoog (er is al voldoende ellende op het moment) 10 tips voor de medewerker om het beoordelingsgesprek te […]

10 tips om als medewerker je beoordelingsgesprek te ontregelen

Het is tijd voor de beoordelings- of eindejaarsgesprekken en goedbedoelde lijstjes met tips voor deze gesprekken vliegen ons om de oren. De meeste zijn open deuren zoals “Bereid goed voor”. Met een knipoog (er is al voldoende ellende op het moment) volgen hier 10 tips voor de medewerker om het beoordelingsgesprek te ontregelen. Deze zijn […]

Kieken Wat’t Wot

In dit artikel beschrijf ik verschillende gesprekken in de praktijk, hun tekortkomingen en mogelijkheden om ze te verbeteren. Bijna iedereen is het er wel over eens dat één of twee formele gesprekken per jaar weinig effectief zijn. De continue dialoog komt daar voor in de plaats of komt als aanvulling op die enkele formele gesprekken. […]

Waar blijft mijn rapport?

Je kent het wel. Een medewerker zou een rapport inleveren maar het ligt er niet op tijd en jij vraagt je af waar het blijft….Wat doe je?