Actueel, Artikelen, Food for thought

Beoordelingsgesprek opnemen toegestaan? Ja!

De werknemer kan een geluidsopname van het beoordelingsgesprek maken, zelfs zonder vooraf toestemming te vragen. Juridische gezien wellicht terecht, maar dit moet je toch niet willen?

Een kok werd functioneringsproblemen verweten en in een gesprek daarover heeft hij een geluidsopname gemaakt. Toen de werkgever daar in het gesprek naar vroeg gaf hij dat toe. Door de opnames waren de arbeidsverhoudingen zo verstoord, dat de rechter besloot de arbeidsovereenkomst te ontbinden en een transitievergoeding toe te kennen.

Zou de kok hierover gelogen hebben dan riskeerde hij ontslag wegens ‘ernstig verwijtbaar’ handelen.

 

Je kunt als werknemer de opname van het gesprek indienen als bewijs in een ontslagprocedure. Een rechter zal dan in veel gevallen bepalen dat het belang van de opname als bewijs zwaarder weegt dan het privacybelang van de werkgever. Echter, de rechter kan de werknemer echter aanrekenen dat de arbeidsrelatie verslechterd is door de opname.

 

Stel je medewerker vraagt om het gesprek te mogen opnemen, wat doe je?

Waarom zou iemand dat willen? Achteraf nog even terugluisteren, als geheugensteuntje bij het verslag, ter voorkoming van misverstanden over hetgeen is afgesproken en voor als er gedoe komt bij de ondertekening van het formulier. Dat lijken hele goede redenen, maar ik adviseer het niet te doen.

 

De eerste vraag is waarom je dit gesprek voert. Wat mij betreft moet je vrij kunnen praten, misschien zelfs een beetje dromen over de toekomst. Waar word je als medewerker enthousiast voor, wat betekent dat voor de toekomst, waar liggen je talenten? Begrippen als zwart op wit, opnames, geen misverstanden horen daar niet bij.

Wat zit er achter de behoefte om een opname te maken? Onzekerheid? Een latent conflict? Laten we proberen die eerst uit de lucht te halen. Ik adviseer in dat soort gevallen een pré-gesprek, waarin je samen probeert af te spreken hoe je het gesprek tot een succes kunt maken, desnoods met een derde er bij. Je blijft in dat pré-gesprek uit de inhoud weg.

 

Om misverstanden te voorkomen, of achteraf te voorkomen dat een andere invulling wordt gegeven aan hetgeen besproken is vat je dat samen per gesprekspunt, of per afspraak. Dus even een pas op de plaats. Dus niet achteraf, maar tijdens het gesprek. Hardop samenvatten, en één van de gesprekspartners noteert het.

 

 

About the author

Laat een bericht achter

Laat een reactie achter