Artikelen, Blogs met video, Gesprekstechniek

Jumping to solutions deel 1

Hoe voorkom je dat je in het functioneringsgesprek te snel doorschiet naar oplossingen?

Veel leidinggevenden schieten in gesprekken snel door naar de oplossingsfase. Dat is op zich begrijpelijk, maar dit staat een goede analyse van het probleem in de weg. Juist in functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken is de analysefase van groot belang. Het leidt tot betere oplossingen, het geeft de gelegenheid de medewerker te betrekken en bewust te maken van wat er speelt en leidt tot een hogere acceptatie  van de oplossingen.

In deze video zie je een voorbeeld waarin de leidinggevende zich laat verleiden direct de oplossingsfase in te schieten. Bij het zien van dit fragment zien slechts weinigen in wat er niet goed aan is, en geeft men toe dat men het ook zo zou aanpakken.

Hoe kunnen we deze oplossingsmagneet voorkomen?  Reacties op negatieve feedback, zoals in functioneringsgesprekken, hebben een patroon. We hebben dit patroon in een model blootgelegd en een gespreksmodel ontwikkeld dat hele logische en minder effectieve opmerkingen vervangt door ‘bandjes’. Bandjes zijn zinnetjes (scripts, mp3’tjes) die helpen heel systematisch het gesprek te doorlopen. Hoe hetzelfde fragment aangepakt wordt door gebruik te maken van deze ‘bandjes’ zie je hier:

About the author