Archive for april, 2012

De generale synode van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) op 19, 20 april heeft het jaargesprek voor predikanten ingevoerd. Direct daarop is er een discussie op twitter ontstaan over de naam van deze gesprekken. De gesprekken zouden geen functioneringsgesprekken mogen heten, omdat dat te beoordelend zou zijn en er was ook een oproep voor de beste naam voor dit gesprek. Een onzinnige discussie omdat iedereen andere verwachtingen en definities heeft van dit soort gesprekken. Het is belangrijker om te discussiëren over doel en aanpak. Lees verder

`Als er wat aan de hand is, dan wacht ik daar toch niet mee tot het functionerings- of beoordelingsgesprek? Mijn deur staat altijd open. We zien elkaar iedere dag`. Niemand wil een verrassend beoordelingsgesprek.

Leidinggevenden zijn er vaak van overtuigd dat ze niet met verrassingen komen. Medewerkers hebben vaak andere ervaringen en vragen in trainingen hoe ze daar mee om moeten gaan.

Ik denk dat het vaker voorkomt dan we allemaal willen. Ik denk ook dat het niet onlogisch is en ik denk dat het te vermijden is. Aan het slot van het artikel vind je een link, hoe je gesprektechnisch met een verbaasde medewerker om kunt gaan. Lees verder