;

Individuele training functioneren en beoordelen


Individuele training functioneren en beoordelenSommige leidinggevenden hebben geen tijd of zin om mee te doen met een groepstraining. Dat kan te maken hebben met specifieke casuïstiek. Deze individuele training behandelt de essentie van deze gesprekken en stelt de vraagstukken van de deelnemer en het in de organisatie gehanteerde systeem centraal.

Doelgroep

Leidinggevenden die individueel getraind of gecoached willen worden..

Resultaten

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om goede afspraken te maken over resultaten en ontwikkeling en in dialoog daarover te spreken met behoud van regie.

Programma onderdelen

  • De beoordelingstest
  • Hoofdlijnen van de beoordelingscyclus
  • Doelen van deze cyclus
  • Eisen aan het functioneren: wat wel, wat minder handig
  • De gesprekstechnieken
  • Eigen cases

Methode

Er is een korte intake (telefonisch of per email). Om zoveel mogelijk uit de training te halen krijgt de deelnemer een korte opdracht. Afhankelijk van de vraagstelling kan de trainer korte rollenspelen doen met de deelnemer.

Duur

2 uur (hiervan kan afgeweken worden)

Begeleiding

De begeleiding vindt plaats door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training en advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van implementatieprocessen van deze gesprekken.

About the author