;

Workshop HNW en de gesprekscyclus


Workshop HNW en de gesprekscyclusHet nieuwe werken (werken op afstand) betekent ook nieuwe manieren van leidinggeven en leiding ontvangen. Daarnaast betekent het meer sturen op resultaat, want sturen op input (aanwezigheid) kan niet meer. Zonder goede resultaatafspraken is het lastig om te weten of medewerkers functioneren. Maar ook vertrouwen over en weer speelt een belangrijke rol.

Deze workshop helpt afdelingen (leiding en medewerkers) om langs de begrippen input – throughput – output -outcomes helderheid te verschaffen over verwachtingen en de omgang met HNW. Input: de kennis, vaardigheden, houding, maar ook persoonseigenschappen die werken volgens HNW  bevorderen. Throughput beschrijft de wijze waarop medewerkers hun resulaten halen (competenties) maar ook de coaching daarop en de onderlinge samenwerking. De output gaat over resultaten en de outcomes zijn de effecten van die resultaten (in relatie tot de kernwaarden van de afdeling).

Doelgroep

Afdelingen die (gaan) werken volgens Het Nieuwe Werken. Deze workshop kan ook gegeven in de vorm van een training voor leidinggevenden  (beide in-company).

Programma onderdelen

De workshop wordt op maat gemaakt. De vraagstelling van de afdeling staat centraal. De workshop wordt vooraf gegaan door een intake.

Programma-onderdelen:

  • Sturing en zelfsturing, Kernwaarden en KPI’s (kritieke prestatie indicatoren)
  • Beoordelingsdilemma’s bij het HNW
  • Resultaatsafspraken maken (waarop afrekenen, zinnige outputafspraken)
  • Hoe (toch nog) werken met competentieontwikkeling
  • Vormgeven aan de competentie samenwerken, vormgeven aan sociale cohesie
  • Afspraken over aanwezigheid, bereikbaarheid
  • Feedback en coaching organiseren gedurende het jaar
  • (Werk-privé balans, Werkstress, burnout verschijnselen herkennen)

Duur

Uitgegaan wordt van een workshop van 1 dagdeel. Op basis van de vraagstelling van een afdeling kan dit variëren.

About the author