;

De gesprekscyclus voor OR-leden


De gesprekscyclus voor OR-ledenRegelmatig worden beoordelingssystemen aangepast. De gesprekken heten soms beoordelingsgesprekken, gesprekken in het kader van Performance Management, functioneringsgesprekken of jaargesprekken. Van OR-leden wordt een deskundig advies verwacht, daarbij rekening houdend met verschillende belangen. Deze workshop informeert OR-leden over de haken en ogen van systemen en stelt hen in staat om hun rol in de medezeggenschap optimaal te vervullen. De organisatie-specifieke situatie staat centraal.

Doelgroep

OR-leden, dienstcommissie-leden, personeelsvertegenwoordigers (in-company).

Resultaat

Na afloop van de workshop kennen de deelnemers de belangrijkste onderwerpen om te beïnvloeden aan de hand van de organisatie-specifieke situatie..

Programma

  • De juridische kaders
  • Typering van het beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek, planningsgesprek
  • De beoordelingscyclus en zijn kritische punten
  • Resultaten, afrekenen en competenties
  • De rol van medewerkers in de cyclus
  • Lastige punten: gespreksdeelnemers, informanten, handtekeningen, feedback op de leidinggevende
  • Het formulier, de procedure
  • Implementatieaspecten

Methode

Deze workshop wordt in-company gegeven en wordt op maat gemaakt. De bestaande en mogelijk aangepaste systematiek staat centraal.

Omvang van de groep

Tot 9 deelnemers per groep.

Duur van de training

1 dagdeel.

Begeleiding

De workshop wordt begeleid door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training en advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van implementatieprocessen van deze gesprekken.

About the author