;

BeoordelingsfoutenPersoneelsbeoordelingen zijn uitvoerig onderwerp van psychologisch onderzoek geweest. In dit onderzoek is het volgende naar voren gekomen:

 • Er zijn en blijven strenge en soepele beoordelaars
 • Niemand is geheel vrij vooroordelen (bias)
 • Beoordelingen vallen positiever uit als de beoordeelde:
  • dezelfde etnische achtergrond heeft
  • behoort tot dezelfde religieuze of kerkelijke groepering of tot dezelfde sociaal-culturele klasse als de beoordelaar
  • dezelfde politieke of ethische opvattingen heeft en dezelfde opinies en attituden over allerlei maatschappelijke verschijnselen heeft als de beoordelaar, en met de beoordelaar in het algemeen dezelfde waarden deelt.

Veel managers willen niet demotiveren en beoordelen te positief, anderen stellen onredelijk hoge eisen. Beoordelingsfouten of beoordelingseffecten worden versterkt door het ontbreken van objectieve criteria. Sommigen spreken liever van beoordelingseffecten, omdat niet vaststaat of iets ook fout beoordeeld wordt.  Zelfs het humeur van de beoordelaar op het moment van het maken van de beoordeling kan een rol spelen.

De gevolgen van beoordelingsfouten.

 • Gedemotiveerde medewerkers, en uiteindelijk weinig vertrouwen in het beoordelingsinstrument, zowel bij medewerkers als bij leidinggevenden
 • Medewerkers worden over – of ondergewaardeerd met als gevolg onterechte bevorderingen of getorpedeerde carrières

Mogelijke remedies

Leidinggevenden zijn zich vaak onvoldoende bewust van deze effecten. Ik ontmoet veel leidinggevenden die graag eerlijk, fair, willen beoordelen. Wat kunnen we doen om hen daarbij te helpen?

Lees verder deze blog:

Het beoordelen van mensen is altijd subjectief, maar die subjectiviteit kan worden beperkt.

https://beoordelingstraining.nl/v2/2016/06/10/het-beoordelen-van-mensen-is-altijd-subjectief-maar-die-subjectiviteit-kan-worden-beperkt/

 

About the author