Archive for augustus, 2012

Hoe voorkom je dat je in het functioneringsgesprek te snel oplossingen gaat aandragen?

Veel leidinggevenden schieten in gesprekken snel door naar de oplossingsfase en nemen daarin een leidende rol. Ze dragen oplossingen aan, waar de medewerker eigenlijk ja tegen moet zeggen. Dat is op zich begrijpelijk, maar niet handig. Het betrekken van de medewerker hierin leidt tot betere oplossingen, het maakt de medewerker bewust van wat er speelt en leidt tot een hogere acceptatie van de oplossingen. In deze video  zie je een voorbeeld waarin de leidinggevende zich laat verleiden direct de oplossingsfase in te schieten. Lees verder