Overzicht trainingen en workshops

Over ontwikkelen, functioneren en beoordelen

E-learning Hoe goed ben jij in beoordelen?

Wanneer geef je nu een goed of een onvoldoende? In welke mate houd je daarbij rekening met verzwarende omstandigheden?  Er zijn medewerkers die hun stinkende best doen, maar niet succesvol zijn. In hoeverre ga je die inspanningen meenemen in je oordeel? Deze e-learning helpt om met collega's hierover het gesprek aan te gaan, zonder dat [...]

Lastige online gesprekken voeren

Thuiswerken is het nieuwe normaal geworden. Dat betekent dat diverse overleggen via beeldbellen, online vergaderen plaatsvinden.  Leidinggevenden ervaren extra problemen bij het online bespreken van zaken die emoties kunnen oproepen: het niet verlengen van een contract, een pittig functioneringsgesprek, het bespreken van meningsverschillen. Non verbaal gedrag is lastiger te lezen, de omgeving waarin de medewerker [...]

E-learning Het betere gesprek

Verbeter met interactieve video je gespreksvaardigheden voor het functionerings- of beoordelingsgesprek Of het nu gaat om het functionerings-, beoordelingsgesprek of over tussentijdse gesprekken waarin feedback wordt gegeven, al deze gesprekken hebben overeenkomsten in wat werkt en wat niet. Deze e-learning gaat over de benodigde gesprekstechnieken en is volledig interactief: je kunt zelf keuzes maken en [...]

De gesprekscyclus voor OR-leden

Regelmatig worden beoordelingssystemen aangepast. De gesprekken heten soms beoordelingsgesprekken, gesprekken in het kader van Performance Management, functioneringsgesprekken of jaargesprekken. Van OR-leden wordt een deskundig advies verwacht, daarbij rekening houdend met verschillende belangen. Deze workshop informeert OR-leden over de haken en ogen van systemen en stelt hen in staat om hun rol in de medezeggenschap optimaal te [...]

Individuele training functioneren en beoordelen

Sommige leidinggevenden hebben geen tijd of zin om mee te doen met een groepstraining. Dat kan te maken hebben met specifieke casuïstiek. Deze individuele training behandelt de essentie van deze gesprekken en stelt de vraagstukken van de deelnemer en het in de organisatie gehanteerde systeem centraal. Doelgroep Leidinggevenden die individueel getraind of gecoached willen worden.. [...]

Workshop HNW en de gesprekscyclus

Het nieuwe werken (werken op afstand) betekent ook nieuwe manieren van leidinggeven en leiding ontvangen. Daarnaast betekent het meer sturen op resultaat, want sturen op input (aanwezigheid) kan niet meer. Zonder goede resultaatafspraken is het lastig om te weten of medewerkers functioneren. Maar ook vertrouwen over en weer speelt een belangrijke rol. Deze workshop helpt [...]

Training voor medewerkers

In een succesvolle beoordelingscyclus  is een belangrijke rol voor de medewerker weggelegd: reflecteren over behaalde en niet behaalde resultaten, de omstandigheden waaronder gefunctioneerd werd, de toekomst, talentontwikkeling. Deze bijeenkomst geeft medewerkers inzicht in wat van hen verwacht kan worden en helpt hen om deze gesprekken tot een succes te maken. Doelgroep Medewerkers (in-company) Programma-onderdelen Hoofdlijnen [...]

Conflictueuze beoordelingsgesprekken training

Conflictueuze beoordelingsgesprekken veroorzaken conflicten, stress, demotivatie, kosten en soms slapeloze nachten. Soms escaleren deze gesprekken: emoties lopen op, medewerkers lopen weg, derden worden verzocht deel te nemen, medewerkers weigeren formulieren te tekenen, melden zich voor- of achteraf ziek, er worden mede-standers gezocht op de afdeling. Deze training begint waar de meeste trainingen eindigen: het geeft [...]

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Voor veel leidinggevenden leveren functionerings- en beoordelingsgesprekken te weinig op en kosten ze teveel tijd en administratie. Deze training maakt van deze gesprekken een zinvol instrument. Door er slim mee om te gaan, en de medewerker een nadrukkelijke rol te geven kan de tijdsbesteding teruggebracht worden en de opbrengst van de gesprekken sterk verhoogd. De training [...]

Open Training

Als manager verwacht u prestaties van uw medewerkers en wilt u bijdragen aan hun ontwikkeling. U heeft als leidinggevende al diverse trainingen gevolgd, maar bent op zoek naar een korte, praktische training, die alleen de essentie behandelt. Doelgroep Leidinggevenden die functionerings- en beoordelingsgesprekken houden . Resultaat Na afloop van de training begrijpt u wat nodig [...]