Monthly Archives: April 2018

De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breed uitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo lijkt het. Maar wat zijn de tekortkomingen eigenlijk, hoe worden ze veroorzaakt en is er nog wat aan te doen? Prof. Dr. John Sullivan, van de State University of California heeft de top 50 problemen van beoordelen […]

De Kromme van Gauss gebruiken bij beoordelingen deugt niet volgens Prof. Sullivan (Forced ranking issues).  Wat is het en wat kun je er mee? De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breed uitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo lijkt het. Maar wat zijn de tekortkomingen eigenlijk, hoe worden ze veroorzaakt en […]

Volgens Prof. Dr. John Sullivan komen beoordelingscycli en –formulieren vaak uit de koker van het hoofdkantoor, en gaan ze voorbij aan lokale verschillen. Is dat wel zo? De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breed uitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo lijkt het. Maar wat zijn de tekortkomingen eigenlijk, hoe worden […]

Sullivan schrijft dat lagere HR functionarissen verantwoordelijk zijn voor de gesprekscyclus. Het ontbreekt hen aan overzicht en begrip van functioneren.  Hier slaat Sullivan de plank echt mis. HR begeleidt het proces niet goed  (Process manager is not powerful ). De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breed uitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo […]

Prof. Sullivan vindt dat er een doorgeschoten recht op privacy is en dat beoordelingen ten onrechte geheim blijven.  (Assessments are kept secret ). De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breed uitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo lijkt het. Maar wat zijn de tekortkomingen eigenlijk, hoe worden ze veroorzaakt en is […]