;

Salarisverhoging? Ik dacht het niet.Dit klinkt natuurlijk bot en vervelend, maar voor de medewerker zou dit eigenlijk goed nieuws moeten zijn. De leidinggevende wekt verwachtingen. Kennelijk is er een wachtrij en kom je vanzelf aan de beurt en lijkt voldoende functioneren een voldoende voorwaarde voor bevordering. Of er plek is in de organisatie is dus niet aan de orde. Helaas worden dergelijke gewekte verwachtingen in de praktijk meestal niet gehonoreerd, en dat is het slechte nieuws.

About the author