Actueel, Artikelen

Wilders: “Laat rechters op beoordelingsgesprek komen”

Het PVV-voorstel om rechters elke paar jaren op een beoordelingsgesprek te laten komen, wordt door geen enkele andere partij gesteund. Het zou de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wildersaantasten. Kamerleden zijn het er mee eens dat rechters die hun werk niet goed uitvoeren, moeten worden aangepakt. “Maar wat Wilders voorstelt, is een gevaarlijke weg”, zegt SP-Kamerlid van Nispen. (Bron: Den Haag FM)
In het interview met de Telegraaf (13 december) zegt Wilders: „Mensen met een baan hebben een functioneringsgesprek, want iedereen maakt fouten. Ook rechters.”

Het leek me goed Geert Wilders te informeren dat hij, en velen met hem, het beoordelingsgesprek verkeerd zien.

Geachte heer Wilders, beste Geert,

 

Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken beogen iets anders dan fouten afstraffen. Maar helaas, velen delen dat misverstand met u.

 

De gesprekscyclus begint met het maken van heldere afspraken: wat verwachten leidinggevende en medewerker van elkaar. Tijdens tussentijdse voortgangsgesprekjes, functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt gekeken wat er gerealiseerd is, of de verwachtingen moeten worden bijgesteld e.d. Deze cyclus heeft als doel om er voor te zorgen dat medewerkers:

  •  de goede dingen (kunnen) doen en dat zij die goed (kunnen) doen

  •  zich kunnen ontwikkelen en inzetbaar blijven

  •  gemotiveerd blijven

 Dus dat is meer dan wijzen op fouten. Als dat het alleen was, moesten we er snel mee stoppen. Van alle kosten van dit soort gesprekken, zouden ruimschoots alle ontslagvergoedingen voor disfunctionerende medewerkers betaald kunnen worden.

 Dus, mijnheer Wilders, wilt u dit instrument niet meer misbruiken?

  Met vriendelijke groet,

 

Jan Jacob de Groot

www.beoordelingstraining.nl

 

 

P.S. U bent niet de eerste. Op 1 februari 2012 heeft minister Ivo Opstelten van Justitie tijdens een overleg met de Tweede Kamer opsteltengezegd dat rechters jaarlijks op functioneringsgesprek moeten.
Opstelten was in gesprek met de juridische sector over nieuwe maatregelen tegen slecht-functionerende rechters. Als ze hun werk verzuimen, kan salaris ingehouden worden. Bij ruzie met collega’s kunnen ze worden overgeplaatst naar een ander gerecht. Opstelten had al eerder aangekondigd met nieuwe maatregelen te komen omdat een rechter nu alleen maar een schriftelijke waarschuwing kan krijgen of de laan worden uitgestuurd.
Op dat moment werden bij de gerechten deze gesprekken weliswaar wel gehouden, maar niet overal even frequent en weinig uniform. Op 1 juli 2014 is een besluit in werking getreden dat de functioneringsgesprekken bij voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren regelt (Staatsblad 2014, 50)

About the author