Artikelen, Beoordelingsproblemen, Bias, Systeemissues

Probleem: Mede-beoordelaars ontbreken

Je beoordeling kan gevolgen hebben voor het salaris en je carrière. En toch is er meestal maar één beoordelaar. Waarom niet meer?

Deze week gaat het over probleem 13 van Prof. Sullivan: Mede-beoordelaars ontbreken. (No second review ). De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breeduitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo lijkt het. Maar wat zijn de tekortkomingen eigenlijk, hoe worden ze veroorzaakt en is er nog wat aan te doen? Prof. Dr. John Sullivan, van de State University of California heeft de top 50 problemen van beoordelen in een lijst gezet. De rest van dit jaar zal Jan Jacob de Groot iedere week er één behandelen.

Sullivan pleit voor een extra beoordelaar, omdat er voor medewerkers veel van de beoordeling kan afhangen: gevolgen voor het salaris en carrière.

Ik ben daar in veel gevallen niet voor. Bovendien denk ik dat het probleem niet veroorzaakt wordt doordat er maar één beoordelaar is, maar door de wijze waarop die beoordelaar zijn beoordelingsproces heeft georganiseerd.

Resultaten beoordelen met zijn tweeën.

Als je met de medewerker vooraf goede afspraken maakt over wat van de medewerker verwacht kan worden dan kan de medewerker zelf achteraf goed aangeven wat van de gemaakte afspraken gerealiseerd is en wat niet. Het oordeel is dan niet zo moeilijk meer. Hoe vager de afspraak, des te meer behoefte ontstaat aan medebeoordelaars, zowel bij de beoordelaar als bij de medewerker.  Het oordeel zegt dus niet alleen iets over de wijze waarop gefunctioneerd is, maar ook over de verwachting, de afspraak. Daarom is een gesprek tussen leidinggevenden (eventueel ook met de naast-hogere leidinggevende) over de voorgenomen oordelen interessanter dan een tweede beoordelaar. Dat gesprek zal al snel gaan over verwachtingen die je mag hebben van een medewerker op een bepaald niveau. Resultaten beoordelen dat kun je meestal prima alleen.

Beoordelen als de beoordelaar geen zicht heeft op het functioneren.

Dat probleem kun je als beoordelaar voorzien, en daarom maak je met de medewerker ook afspraken over hoe het functioneren wel inzichtelijk wordt. Soms zijn dat andere mensen, klanten die daarover goede informatie kunnen geven. Je kunt je voorstellen dat over verschillende onderdelen, verschillende informanten een rol kunnen spelen.

Twee beoordelaars aan de gesprekstafel.

Meer gespreksdeelnemers (managers) kunnen het voor medewerkers ongelijk maken. Medewerkers kunnen mogelijk zo minder snel vertrouwelijke informatie delen. Je moet je daarom altijd afvragen of een meer gespreksdeelnemers het gesprek effectiever maken.

 Hoe efficiënt zijn twee beoordelaars?

Extra beoordelaars kosten veel tijd.  Ik zou liever mijn energie richten op het maken van goede afspraken en helder zijn in de verwachtingen over en weer. Collega leidinggevenden kunnen eventueel daarbij ondersteunen,

 

Volgende week probleem 14: Beoordelen is per definitie oneerlijk en subjectief

 

 

About the author