Artikelen, Beoordelingsproblemen

Het effect van beoordelen kun je niet meten.

Het effect van beoordelen kun je niet meten.  Daarom is er ook veel verzet tegen beoordelingsgesprekken.   Prof. Dr. John Sullivan, van de State University of California heeft de top 50 problemen van beoordelen in een lijst gezet. De rest van dit jaar zal Jan Jacob de Groot iedere week er één behandelen.

Sullivan formuleert het doel van beoordelen als volgt: many accept that the goals of the process (het beoordelingsproces) are to recognize results, provide feedback to address weaknesses, determine training needs, and to identify poor performers.

Als dat het doel was zou ik niet eens willen nadenken over de effectiviteit van beoordelen. Laten we nu deze doelen oprekken naar de 3 P’s van beoordelen. Dan is het doel het bijdragen aan:

  • de prestatie van de organisatie
  • het potentieel van de medewerker (ontwikkeling, talenten en duurzame inzetbaarheid)
  • het plezier in het werk

Maar hoe kun je de bijdrage van de beoordelingscyclus hieraan nu kwantificeren? Er zijn vele andere factoren die deze doelen beïnvloeden en het is onmogelijk om het effect van de beoordelingscyclus te isoleren.

Je kunt dus niet zeggen dat de beoordelingscyclus weinig effectief is, evenmin als dat deze wel effectief is.

Je kunt metingen doen over hoe de effectiviteit van de beoordelingscyclus ervaren wordt, over de wijze waarop het formulier is ingevuld, maar of dit een valide meting wordt is de vraag.

Je kunt je afvragen of je het effect wel zou moeten willen kwantificeren? Dat doen we ook niet met de cyclus van begroten en het maken van een jaarrekening. We kunnen beter onze energie richten op de echte tekortkomingen en kijken of we daar iets kunnen verbeteren.

Prof. Sullivan heeft in zijn lijst van top 50 problemen nog twee problemen die hier sterk op lijken: Probleem 18 (het beoordelingsproces kent geen heldere meetbare doelen) en probleem 21 (HR berekent geen ROI van het beoordelingsproces).  Ik zal deze problemen niet apart behandelen, maar aan het einde van het jaar andere problemen toevoegen.

 

(Volgende week probleem 5:  Het beoordelingsgesprek is een onderonsje).

 

About the author