Training Jaargesprekken

Leidinggevenden UvA

Beste deelnemers,

De training Jaargesprekken vindt binnenkort plaats. Een deel van de training (voorbereidingsopdrachten) wordt aangeboden middels e-learning. Om de training vlot te laten verlopen is het belangrijk om de voorbereidingsopdracht voor de training goed te doen.

Deze pagina bevat de verschillende onderdelen die je tijdens deze training nodig hebt:

 1. Voorbereidingsopdracht op de eerste bijeenkomst (15 min)
 2. Voorbereidingsopdracht voor bijeenkomst 2, over gesprekstechnieken (1 uur)
 3. Handouts (o.a. de presentatie)
 4. De beschrijving van de training.

Ik kijk uit naar de training.

Met vriendelijke groet

Jan Jacob de Groot

Trans Missie training & advies
Verdilaan 7
1272 EA HUIZEN

tel 06 55 13 16 17

janjacob@transmissietraining.nl

1. Voorbereidingsopdracht op de eerste bijeenkomst (15 minuten)

Deze voorbereidingsopdracht bestaat uit drie onderdelen:

a. E-learning (10 à 15 minuten)
b. Intakeformulier: wat vindt jij lastig, of wat lijkt je lastig bij jaargesprekken.
c. Achtergronden over de jaargesprekken bij de UvA en het formulier

Let op:
De video’s zijn interactief. Dat betekent dat je niet een vast pad afloopt. Soms kan (bij een trager internet) een video blijven hangen en kan een herstart van de video nodig zijn.

a.  E-learning (10 à 15 minuten)

b. UvA Intakeformulier training jaargesprekken

 

c.  Video: Achtergronden over de jaargesprekken bij de UvA en het formulier

 

2. Voorbereidingsopdracht voor bijeenkomst 2, over gesprekstechnieken (1 uur)

Enkele dagen na de eerste bijeenkomst vindt de tweede bijeenkomst plaats. Om onze tijd optimaal te kunnen gebruiken vragen we je om je gedegen voor te bereiden op een deel van de gesprekstechniek.

Als voorbereiding vragen we je 2 onderdelen te bestuderen uit de onderstaande e-learning (dit kost maximaal een uur). We adviseren dit te verdelen over 2 of meer sessies. De werkelijke tijd die je nodig hebt is afhankelijk van hoeveel verdiepingsmateriaal je bekijkt:

• Wie geeft als eerste de feedback (5 à 10 minuten)

Via de menu knop links boven ga je in hoofdstuk 3 (de romp) naar het onderdeel: Wie geeft als eerste zijn feedback op het functioneren? De medewerker of jij?

• Hoe bespreek je negatieve feedback? *) (30 minuten)

Via de menu knop links boven ga je in hoofdstuk 3 (de romp) naar het onderdeel: Hoe bespreek je negatieve feedback?
Het doel is dat je bij het onderdeel TOEPASSEN op drie kwart van de reacties goed kunt reageren.

•   Ga dan verder met het onderdeel: Vervolg in rood, oranje en groen.  (8 à 15 minuten).

*) De leidinggevende zegt regelmatig “Ik beoordeel dat met……”. De reacties op negatieve feedback kunnen in grote lijnen overeenkomen met de reacties op negatieve oordelen.

Het staat je vrij om ook andere onderdelen te bekijken. In de bijeenkomst behandelen we positieve feedback (en ontwikkeling), gaan we de vaardigheden toetsen in het bespreken van negatieve feedback. We werken op een andere manier met rollenspelen dan gebruikelijk. Trainer en acteur simuleren een deel van het gesprek. De trainer drukt op kritische momenten op de pauzetoets, zodat de deelnemers aanpakken kunnen voorstellen. De trainer of de deelnemer zelf kan die aanpak uitproberen.

Verder behandelen we jullie eigen cases. Graag ontvangen we vooraf een korte beschrijving daarvan middels het onderstaande formulier.

UvA Aanleveren cases voor bijeenkomst 2

3. Handouts

Presentatie

90 reacties op negatieve feedback
Omgaan met reacties op negatieve feedback

 

4. De beschrijving van de training.

Doelgroep

Leidinggevenden van de UvA

Programma onderdelen

Deel 1
 • Opdracht vooraf over de essentie en doelen van Jaargesprekken
Bijeenkomst 1 (klassikaal):
 • Feedback in het jaargesprek
 • Biases zoals het negativity bias
 • Waarom is het jaargesprek een onderdeel van een cyclus?
 • Doelen van de jaargesprekscyclus
 • Eisen aan het functioneren: wat wel, wat minder handig
 • Het maken van afspraken
 • De weerbarstige praktijk
Deel 2
 • Opdracht vooraf om kennis en inzicht te krijgen in feedback geven en omgegaan met reacties van medewerkers op negatieve feedback (45 minuten)
Bijeenkomst 2 (klassikaal):
 • De start van het gesprek
 • De medewerker die goed functioneert
 • Vaardigheidsoefeningen in het gesprek met de medewerker die (op onderdelen) niet goed functioneert
  • Omgaan met de reacties van medewerkers op feedback
  • Bespreken en oplossen van problemen
  • Maken van nieuwe afspraken
 • Voorkomen dat de terugblik de vooruitblik overschaduwt (ontwikkeling en toekomst).
 • Eigen cases

Methode

Ervarend leren: korte inleidingen gevolgd door veel oefening. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.

Duur

Twee bijeenkomsten van een dagdeel voorafgegaan door opdrachten (totaal 1 uur)

Begeleiding

De workshop wordt begeleid door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training en advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van implementatieprocessen van jaargesprekken in de academische omgeving.

 

 

Ik kijk uit naar de training.

Met vriendelijke groet

Jan Jacob de Groot

Trans Missie training & advies
Verdilaan 7
1272 EA HUIZEN

tel 06 55 13 16 17

janjacob@transmissietraining.nl

www.beoordelingstraining.nl