Actueel, Artikelen

Ook rollenspel in live online training, zoals Zoom?

Veel cursisten haten rollenspelen. Begrijpelijk.  Live online training (via Zoom, MS teams e.d.) kan rollenspelen juist plezieriger en effectiever maken. Bekijk hieronder de video.

Vaak kosten rollenspelen veel tijd en leveren ze te weinig op. Ze zijn soms ‘over the top’, onveilig en geven vaak alleen inzicht in hoe  het niet moet.  Op voorhand lijken rollenspelen minder geschikt bij live online training: de veiligheid neemt niet toe, kijken naar een gesprek van een ander via een scherm is nog saaier dan klassikaal.  Rollenspelen slimmer inzetten en flipping the online classroom is het antwoord.

Als beginnend trainer werd mij in de vorige eeuw geleerd hoe je rollenspelen moest aankondigen, voorbereiden, uitvoeren en nabespreken.
Het gesprek werd door cursisten voorbereid, 2 of 3 keer gedaan, stoom werd afgeblazen, en waarnemingen geïnventariseerd, video-opnames werden teruggekeken en het gespreksmodel uitgelegd. Maar waar stonden we na, anderhalf à twee uur?

De kennis- en inzichtsdoelen van het gespreksmodel waren bereikt en de cursisten die de rol hadden gespeeld (de pijnrol) bleven soms gefrustreerd achter (zeggen dat dit zo in de praktijk nooit voorkomt zou onsportief zijn).

Cursisten zijn vaak voorspelbaar
In plaats van de cursisten in rollenspelen voorspelbaar ineffectief gedrag te laten vertonen kan de trainer hen ook vragen hoe ze een bepaalde situatie zouden aanpakken. Deze aanpakken worden vervolgens verwoord in een rollenspel tussen trainer en acteur. Zodra de situatie lastig wordt drukt de trainer het gesprek op de pauzetoets en laat de cursisten reflecteren en met een vervolgaanpak komen. Hierdoor wordt niet één cursist slachtoffer op de groene zeephelling, maar ervaart de hele groep dat ze in gesprek zijn met de acteur. Op deze wijze krijgt men snel inzicht in wat werkt en wat niet. Deze werkwijze is niet pijnlijk en er is nauwelijks voorbereiding nodig. Op deze manier blijft er meer tijd over om de inzichten toe te passen in vaardigheidsoefeningen.

De boven beschreven methode (de “pauzetoetsmethode) is een variant op  het regiemodel. Het verschil is dat niet de cursisten maar de trainer de regie heeft, middels de pauzetoets, en daarmee op de leerdoelen kan sturen.

Live online training (middels Zoom, MS teams e.d.)
De boven beschreven pauzetoetsmethode is ook bijzonder geschikt voor live online training, omdat de cursisten zo erg betrokken blijven.

Live online training is gemakkelijker op te delen in kortere trainingen dan klassikale trainingen. Hierdoor wordt het ook mogelijk om delen van de training tussentijds te laten plaatsvinden met voorbereidingsopdrachten (huiswerk).  Door interactieve video in te zetten blijven cursisten betrokken bij hun opdrachten. Ze verkrijgen zo een deel van de kennis- en inzichtsdoelen zodat live online meer tijd overblijft voor vaardigheidsoefeningen en eigen casuïstiek. Flipping the online classroom.  De vaardigheidsoefeningen vinden plaats in breakout rooms. De trainer en de acteur kunnen snel om advies gevraagd worden en kunnen snel in de breakout rooms meekijken.

About the author