Artikelen

Fokke & Sukke beginnen altijd positief.

Op 31 mei lieten Fokke en Sukke op de scheurkalender weten hun feedback altijd positief te beginnen. Ik krijg vaak de vraag in welke volgorde je tijdens een functionerings- of beoordelingsgesprek de agendapunten het beste afhandelt.Fokke sukke
Een paar benaderingen:
1. Positief beginnen, positief eindigen.
Positief beginnen is beter voor de sfeer, de ellende in het midden en dan weer positief eindigen om de medewerker niet suïcidaal de deur uit te laten gaan.
2. Hete hangijzers / de belangrijkste issues eerst.
Daar is ook wel wat voor te zeggen. Hete hangijzers uitstellen kan er voor zorgen dat de medewerker zijn gedachten niet goed bij het begin van het gesprek kan houden. Evenzo kan het vreemd zijn om pas de essentie van het hele functioneren uit te stellen.
3. Gewoon de volgorde van de eerder gemaakte afspraken volgen.
Ik ga er van uit dat de agenda van deze gesprekken in feite al een jaar voor het gesprek ik grote mate bepaald is door de gemaakte afspraken. Hiervan afwijken kan ook weer rare effecten geven: “Ik wil dit jaar beginnen met het bespreken van afspraak 3, daarna 1 en daarna 2. Kortom in dit soort gesprekken bespreek je doelen en zouden geen verrassingen mogen ontstaan.
4. Het aan de medewerker overlaten.
Daarmee levert de leidinggevende wel aan sturingsmogelijkheden in, maar dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Er is zeker veel voor te zeggen om bij het vaststellen van de agenda de medewerker te vragen of hij of zij ook nog punten heeft.
5. Maak er geen probleem van.
Als de volgorde van de agendapunten kennelijk een groot issue is, vraag ik me af wat er in het voorgaande mis is gegaan in de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker. De gesprekken gaan over de belangrijke onderdelen van de functie. Niet alleen over de zaken die goed gaan, maar ook over de zaken die niet zo goed gaan. En te vaak gaat het vooral over de ellendige zaken die minder goed gaan.

About the author