Training Jaargesprekken

.

 

Doelgroep

Leidinggevenden van de UvA

 

Programma onderdelen

Deel 1
 • Opdracht vooraf over de essentie en doelen van Jaargesprekken
Bijeenkomst 1 (klassikaal):
 • Feedback in het jaargesprek
 • Biases zoals het negativity bias
 • Waarom is het jaargesprek een onderdeel van een cyclus?
 • Doelen van de jaargesprekscyclus
 • Eisen aan het functioneren: wat wel, wat minder handig
 • Het maken van afspraken
 • De weerbarstige praktijk
Deel 2
 • Opdracht vooraf om kennis en inzicht te krijgen in feedback geven en omgegaan met reacties van medewerkers op negatieve feedback (30 à 45 minuten)
Bijeenkomst 2 (klassikaal):
 • De start van het gesprek
 • De medewerker die goed functioneert
 • Vaardigheidsoefeningen in het gesprek met de medewerker die (op onderdelen) niet goed functioneert
  • Omgaan met de reacties van medewerkers op feedback
  • Bespreken en oplossen van problemen
  • Maken van nieuwe afspraken
 • Voorkomen dat de terugblik de vooruitblik overschaduwt (ontwikkeling en toekomst).
 • Eigen cases

Methode

Ervarend leren: korte inleidingen gevolgd door veel oefening. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.

Duur

Twee bijeenkomsten van een dagdeel voorafgegaan door opdrachten (totaal 1 uur)

Begeleiding

De workshop wordt begeleid door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training en advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van implementatieprocessen van jaargesprekken in de academische omgeving.