Training functionerings- en beoordelingsgesprekken

voor Leidinggevenden (in-company)

Voor veel leidinggevenden leveren functionerings- en beoordelingsgesprekken te weinig op en kosten ze teveel tijd en administratie. Deze training maakt van deze gesprekken een zinvol instrument. Door er slim mee om te gaan, en de medewerker een nadrukkelijke rol te geven kan de tijdsbesteding teruggebracht worden en de opbrengst van de gesprekken sterk verhoogd.

De training geeft verder handige hulpmiddelen voor het geven van feedback, het omgaan met reacties op negatieve feedback (het ja-maren). In deze training wordt naast gesprekstechniek vooral aandacht besteed aan het maken van goede afspraken.

Doelgroep
Leidinggevenden (in-company)

Resultaten
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:
goede afspraken te maken over resultaten en ontwikkeling en in dialoog daarover te spreken met behoud van regie.

Programma

 • De beoordelingstest
 • Hoofdlijnen van de beoordelingscyclus
 • Doelen van deze cyclus
 • Eisen aan het functioneren: wat wel, wat minder handig
 • Hoe maak ik afspraken over ontwikkeling  en over minder grijpbare zaken.
 • Gebruik van het formulier
 • Het beoordelen
 • De gesprekstechnieken
  • De start van het gesprek
  • Het geven de visie op het functioneren (oordelen)
  • De goed functionerende medewerker: talentontwikkeling
  • Het omgaan met de reacties van de medewerker op een negatief oordeel
  • Het bespreken en oplossen van problemen
  • Het maken van nieuwe afspraken
 • De beoordelingstest

Methode
Ervarend leren: korte inleidingen gevolgd door veel oefening. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.  De acteur en trainer demonstreren rollenspelen op aangeven van de deelnemers, zodat effecten snel zichtbaar worden gemaakt.

Omvang van de groep
Tot 9 deelnemers per groep

Duur
1 dag van 3 dagdelen (9.00 – 19.30).

Begeleiding
De workshop wordt begeleid door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training en advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van implementatieprocessen van deze gesprekken.

Wilt u meer informatie? Klik hier voor meer informatie