De gesprekscyclus voor HRM professionals

voor P&O adviseurs /HRM professionals (in-company)

Van de HRM-professional wordt steeds meer verwacht dat hij/zij de lijnmanagers gevraagd en ongevraagd adviseert, samen met hen nadenkt over de toekomst, pro actief is en de rol van verandermanager oppakt. Deze training stelt het instrument van functioneren en beoordelen centraal en nagegaan wordt hoe dit instrument aangegrepen kan worden om de rol van business partner nadrukkelijker te spelen.

Doelgroep
P&O adviseurs /HRM professionals (in-company).

Resultaten
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:
om vanuit een niet-hiƫrarchische positie, helder en overtuigend te adviseren over functioneren en beoordelen.
om middels coachen/adviseren de P-rol beter in de lijn te laten liggen.

Programma

  • Bewustwording van de verschillende adviesrollen (voorkeurstijlen Ulrich)
  • De beoordelingscyclus
  • Omgaan met vragen uit de top: van ordertaker naar adviseur
  • Ondersteunen bij het SMART maken van afspraken
  • Adviseren rondom gespreksaanpak en rollen bij het gesprek
  • Instrumenten om een cyclus nieuw leven in te blazen
  • Omgaan met een manager die zijn beoordelaarsrol onvoldoende invult
  • Actieplanning

 

Methode
Deze training wordt in-company gegeven en wordt op maat gemaakt. Een intakeproces en een opdracht om een lastige case te beschrijven maken onderdeel uit van de training. Tijdens de training wordt gewerkt met de methode van ervarend leren: korte inleidingen gevolgd door veel oefening (met deels eigen cases). Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.

Omvang van de groep
Tot 9 deelnemers per groep.

Duur
3 dagdelen

Begeleiding
De workshop wordt begeleid door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training en advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van implementatieproces-sen van deze gesprekken.

Wilt u meer informatie? Klik hier voor meer informatie