De beoordelingscyclus voor OR-leden

voor OR-leden, dienstcommissie-leden, personeelsvertegenwoordigers (in-company)

Regelmatig worden beoordelingssystemen aangepast. De gesprekken heten soms beoordelingsgesprekken, gesprekken in het kader van Performance Management, functioneringsgesprekken of jaargesprekken. Van OR-leden wordt een deskundig advies verwacht, daarbij rekening houdend met verschillende belangen. Deze workshop informeert OR-leden over de haken en ogen van systemen en stelt hen in staat om hun rol in de medezeggenschap optimaal te vervullen. De organisatie-specifieke situatie staat centraal.

Doelgroep
OR-leden, dienstcommissie-leden, personeelsvertegenwoordigers (in-company).

Resultaten
Na afloop van de workshop kennen de deelnemers de belangrijkste onderwerpen om te beïnvloeden aan de hand van de organisatie-specifieke situatie.

Programma

  • De juridische kaders
  • Typering van het beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek, planningsgesprek
  • De beoordelingscyclus en zijn kritische punten
  • Resultaten, afrekenen en competenties
  • De rol van medewerkers in de cyclus
  • Lastige punten: gespreksdeelnemers, informanten, handtekeningen, feedback op de leidinggevende
  • Het formulier, de procedure
  • Implementatieaspecten

Methode
Deze workshop wordt incompany gegeven en wordt op maat gemaakt. De bestaande en mogelijk aangepaste systematiek staat centraal.

Omvang van de groep
Tot 9 deelnemers per groep.

Duur
1 dagdeel.

Begeleiding
De workshop wordt begeleid door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training & advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van implementatieprocessen van deze gesprekken.

Wilt u meer informatie? Klik hier voor meer informatie