Beoordelingsgesprekken voor medewerkers

voor Medewerkers (in-company)

In een succesvolle beoordelingscyclus  is een belangrijke rol voor de medewerker weggelegd: reflecteren over behaalde en niet behaalde resultaten, de omstandigheden waaronder gefunctioneerd werd, de toekomst, talentontwikkeling.
Deze bijeenkomst geeft medewerkers inzicht in wat van hen verwacht kan worden en helpt hen om deze gesprekken tot een succes te maken.

Doelgroep

Medewerkers (in-company)

Programma-onderdelen

  • Hoofdlijnen van de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Doelen van deze cyclus
  • Afspraken maken met de leidinggevende
  • Het formulier
  • De rol van de medewerker
  • Afspraken over ontwikkeling
  • Lastige gesprekssituaties

 

Methode
Ervarend leren: korte inleidingen gevolgd door veel oefening. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.

Duur
½ dagdeel (maximaal 2 uur)

Begeleiding
De workshop wordt begeleid door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training en advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van implementatieprocessen van deze gesprekken.

 

Wilt u meer informatie? Klik hier voor meer informatie