Op deze pagina vind je de interactieve video die je helpt bij de voorbereiding van je resultaat- en ontwikkelingsgesprek.

De video bestaat uit 6 modules:

Module 1: Introductie (3:20 minuten)
Leerdoel: je krijgt inzicht in de opbouw van de 6 modules en hoe de interactieve video’s werken.
Module 2: De Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekscyclus (9:00 minuten plus 10:00 minuten verdiepingsmateriaal)
Leerdoel: je krijgt inzicht in hoe de Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekscyclus is opgebouwd en je leert over de doelen van het Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek.

Module 3: Afspraken maken (9:45 minuten plus 15:00 minuten verdiepingsmateriaal)
Leerdoel: je leert wat goede afspraken zijn en hoe je deze kunt maken.

Module 4: Tegenslag, wat nu? (12:00 minuten plus 1:00 minuut verdiepingsmateriaal)
Leerdoel: je leert aan de hand van één uitgebreid voorbeeld wat je kunt doen als je door omstandigheden je afspraken niet kunt nakomen en hoe je tijdig kunt bijsturen.

Module 5: Tips voor het gesprek (8:00 minuten)
Leerdoel: je leert aan de hand van voorbeelden hoe je tijdens het Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek kunt omgaan met lastige situaties en hoe je feedback kunt geven.

Module 6: Voorbereiding gesprek en het formulier. (5:30 minuten)
Leerdoel: je krijgt inzicht in hoe het (digitaal) formulier is opgebouwd en hoe jij je kunt voorbereiden op het gesprek.