Gesprekscyclus Hof Den Bosch

Hieronder vind je de handouts en een e-learning die ingaat op het model  hoe je kunt omgaan met reacties van medewerkers op negatieve feedback

Hier vindt je de Presentatie

 

In de e-learning spreekt de video spreekt vaak van negatieve oordelen, maar feedback kun  je het hele jaar geven). De video is als volgt opgebouwd:

  • Test hoe jij omgaat met 3 veel voorkomende reacties
  • Uitleg van het model
  • Herkennen van diverse reacties (en veel gekozen niet handige reacties van leidinggevenden daarop)
  • Kunnen toepassen: handig reageren op reacties van medewerkers op negatieve feedback.

De video’s bevatten 30 verschillende reacties (zowel in de “minder handige” variant, als de variant conform het model). De video’s draaien in een willekeurig volgorde en dat kan betekenen dat je soms dezelfde reactie ziet.

Hieronder vind je deze video (dit is slechts een deel van de gesprekstechniek).

X
sp;