Voorbereiding training jaargesprekken TU/e

Binnenkort vindt de training jaargesprekken plaats. Deze training bestaat ongeveer voor de helft aan achtergronden over jaargesprekken en voor de andere helft uit het gesprek. Om jullie hierop optimaal voor te bereiden en er voor te zorgen dat we het beste uit de beschikbare tijd kunnen halen heb ik een voorbereidingsopdracht.

De gespreksvaardigheden.
Ik werk op een andere manier met rollenspelen en trainingsacteurs dan andere trainers. Ik vind rollenspelen vaak tijdrovend, kunstmatig, passief voor de waarnemers en soms ook onveilig.
Ik doe sommige gespreksfragmenten samen met de acteur. Soms geven jullie daarbij een suggestie voor een aanpak, die ik verwoord. Op het moment dat het lastig wordt druk ik op de “pauzetoets” van de acteur en kunnen de deelnemers met elkaar discussiëren over een gewenste aanpak op die situatie. Ik probeer een voorgestelde aanpak uit en we kunnen steeds terugspoelen. Dit werkt snel, niet pijnlijk, maar zorgt wel voor een hoge betrokkenheid van alle deelnemers. Als de belangrijkste inzichten verzameld zijn dan kan een aantal van jullie ook fragmenten uitproberen (en je krijgt er altijd de pauzetoets bij, zodat collega’s kunnen ondersteunen).

De opdracht

Hieronder vind je de video Omgaan met reacties op een negatief oordeel ter ondersteuning van het jaargesprek. Het goed doorlopen hiervan zorgt er voor dat we minder tijd hoeven te besteden aan het begrijpen van het model zodat we meer aandacht kunnen geven aan het toepassen.

De opdracht doorlopen kost je ongeveer een half uur.

(je wist mogelijk niet dat er ook een interactieve training voor alle medewerkers is van de TU Eindhoven, (dus ook voor leidinggevende). Deze vindt je hier: https://beoordelingstraining.nl/tuetue/)

Tot binnenkort.

 

Jan Jacob de Groot

Trans Missie training en advies

 

X
sp;