E-learning t.b.v de Universiteiten van Nederland

Beste deelnemers aan de  BOF training,

Op 21 november treffen we elkaar voor de training over BOF gesprekken.  We hebben een kleine groepje en ik heb begrepen dat jullie deels de rol van leidinggevende (beoordelaar) hebben en/of de rol van mentor. Omdat de groep klein is kunnen we goed verkennen waar en hoe beide rollen in de BOF cyclus ingevuld kunnen worden.

Om onze tijd optimaal te kunnen besteden en om tijdens de training veel te kunnen oefenen (met eigen cases) en minder tijd  te hoeven besteden aan theorie heb ik een voorbereidingsopdracht voor jullie.

Gelukkig functioneren jullie medewerkers over het algemeen goed. Maar, wat leidinggevenden vaak lastig vinden is het geven van (negatieve) feedback op het functioneren en het omgaan met reacties daarop. We behandelen zeker ook positieve feedback en ontwikkeling, maar dit is vaak lastig.  Reacties op negatieve feedback komen in grote lijnen overeen met reacties van medewerkers op feedback tijdens een tussentijds gesprek of met reacties op negatieve oordelen tijdens een beoordelingsgesprek.

Onderstaande video start direct bij het gedeelte over omgaan met reacties op negatieve feedback. Jij kunt alles bekijken via de menuknop linksboven.

.

Hieronder vind de je e-learning over het omgaan met reacties op negatieve feedback. Als je de video start gaat die rechtstreeks naar dit onderdeel:

• Hoe bespreek je negatieve feedback? *) (30 minuten)

Doorloop de volgende onderdelen: Test 3 reacties, uitleg model, herkennen en toepassen.

Als je 75% van de reacties goed kunt inschatten en kunt beantwoorden met de juiste aanpak zit je goed. Het staat je natuurlijk vrij om de hele e-learning te bekijken, maar daar ben je een paar uurtjes zoet mee.

*) De leidinggevende zegt regelmatig “Ik beoordeel dat met……”, maar de reacties op negatieve feedback kunnen in grote lijnen overeenkomen met de reacties op negatieve oordelen.

 • Intakeformulier

.

De training bestaat uit 2 aaneengesloten dagdelen. Het voorgestelde programma:

 • Hoofdlijnen van de BOF-cyclus
 • Doelen van deze cyclus
 • Verwachtingen over het functioneren: wat wel, wat minder handig
 • Hoe maak ik afspraken over ontwikkeling  en over minder grijpbare zaken.
 • De gesprekstechnieken
 • De start van het gesprek
  • Het geven/bespreken van visie op het functioneren (“oordelen”)
  • De goed functionerende medewerker: talentontwikkeling
  • Het bespreken van minder goed functioneren en reacties van de medewerker
  • Het bespreken en oplossen van problemen
  • Het maken van nieuwe afspraken

Bij het trainen van gespreksvaardigheden op kennis- en inzichtsleerdoelniveau werk ik op een andere wijze met de trainingsacteur dan gebruikelijk:

De deelnemers ontwikkelen een aanpak voor een bepaalde (praktijk)situatie. De trainer past deze toe, en zodra in gesprek met de acteur een lastige situatie ontstaat wordt het gesprek op pauze gezet. De deelnemers bedenken aanpakken die door de trainer uitgeprobeerd worden. Het gesprek kan worden teruggespoeld, in de tussentijd kan gereflecteerd worden. Dit voorkomt lange voorbereidingstijd, langere gesprekken (de cursist moet anders in zijn rol kunnen komen) en lange nabesprekingen, waarbij veel rekening gehouden moet worden met het incasseringsvermogen van de deelnemers. De oefening levert inzicht op, de theorie wordt beperkt toegevoegd en de deelnemers kunnen daarna zelf (uitgerust met een pauzetoets) op vaardigheidsniveau zelf het gesprek doen met de acteur.

Ik kijk uit naar de training. Heb je vooraf vragen, laat me het weten.

Met vriendelijke groet,

 

Jan Jacob de Groot

Trans Missie training & advies
Stadhouderslaan 2
1405 GB BUSSUM

tel 06 55 13 16 17

janjacob@transmissietraining.nl

www.beoordelingstraining.nl