ONLINE COACHING M.B.T. HET JAARGESPREK

VOOR MEDEWERKERS

Heb je als medewerker een korte vraag over de aanpak van je jaargesprek. De mogelijkheid bestaat om je vraag te bespreken in een vertrouwelijk online gesprek met onze trainer, Jan Jacob de Groot, die gespecialiseerd is in Jaargesprekken.

Doelgroep

Medewerkers van de UvA

Doelen

 • ondersteunen bij een aanstaand lastig jaargesprek
 • equiperen voor andere jaargesprekken
 • communicatie tussen leidinggevende en medewerker op langere termijn vergemakkelijken (eventuele (latente) conflicten bespreekbaar maken).

Werkwijze

 1. De medewerker vult het intakeformulier in
 2. De medewerker ontvangt op basis van de intake specifieke achtergronden middels e-learning ter voorbereiding op stap 3
 3. Deze stap kan bestaan uit
  • Online coachingsgesprek (eventueel oefenen ter voorbereiding op het echte jaargesprek).
  • Kort verkennend gesprek met de medewerker dat kan leiden tot een verzoek aan de leidinggevende om in een prĂ©-gesprek tussen leidinggevende, medewerker en trainer de voorwaarden te scheppen om tot een succesvol jaargesprek te komen.

Tijdsbegroting totaal: max 2 uur

Begeleiding

Je wordt begeleid door drs. Jan Jacob de Groot van Trans Missie training en advies, die veel ervaring heeft in het trainen en begeleiden van deze gesprekken bij universiteiten.

 

 

Aanmelden middels het opsturen van onderstaand intakeformulier

UvA Coaching jaargesprek intake formulier voor medewerkers

 • Alle informatie blijft vertrouwelijk. Als de leidinggevende betrokken wordt vindt dit alleen plaats na instemming van de medewerker en daarna na raadpleging van P&O. Alleen de naam van de medewerker wordt door gegeven aan P&O Bestuur en Bestuursstaf) i.v.m. facturering.