a.  Daar ben je nu wel laat mee. Waarom heb je me dat niet eerder gezegd?

 

De medewerkster is het eens dat het functioneren op een bepaald onderdeel niet zo goed is gegaan en vindt dat ze er beter op moet letten.

Op de reactie van de medewerker die zegt:  ”Ik moet er beter op letten” . . koos jij voor het vetgedrukte antwoord. Lees hieronder het commentaar daarop. Door op de andere antwoorden te klikken kun je lezen waarom die meer of minder effectief zijn.

 a.  Daar ben je dan nu wel een beetje laat mee. Waarom heb je dat niet eerder gedaan?

Mogelijk heb je wel gelijk, maar dit klinkt nogal verwijtend en leidt hoogstens tot een verklaring waarom ze dat niet eerder heeft gedaan. Interessanter is na te gaan hoe het komt dat ze op dit onderdeel minder gefunctioneerd heeft en vervolgens te kijken wat er aan gedaan kan worden.

b. Waar ga je dan precies op letten?

c.  Laten we dat “beter op letten” eens wat SMART maken.

d.  Anders,…. namelijk….

 

De meer effectieve reactie.

Volgens het model  “Omgaan met reacties op een negatief oordeel”, reageert deze medewerkster in het groene vlak. Zij erkent dat hij de afspraak niet is nagekomen en ziet het ook als een probleem.    “Ik moet er beter op letten” kan ook in oranje zitten, maar dan zal de toon onverschilliger zijn.R&O-gesprekken training RuG PPT prnt

Een reactie die de oorzaken onderzoekt van het niet nakomen van deze afspraak is meer op zijn plaats:  “Je herkent dat het niet zo goed ging, laten we eerst eens kijken hoe dat komt”.

 

 

Deze reactie kun je hieronder zien:

 

Wil je een uitleg van dit model, kijk dan hier.