Gesprekscyclus Hof Den Haag

Hieronder vind een e-learning die ingaat op het model  hoe je kunt omgaan met reacties van medewerkers op negatieve feedback en een elearning over het komen tot een beoordeling.

 

In de e-learning wordt vaak de zin “En dat beoordeel ik met…..”. het gespreksmodel is ook van toepassing bij reacties op feedback. Feedback kun  je het hele jaar geven. De video is als volgt opgebouwd:

  • Test hoe jij omgaat met 3 veel voorkomende reacties
  • Uitleg van het model
  • Herkennen van diverse reacties (en veel gekozen niet handige reacties van leidinggevenden daarop)
  • Kunnen toepassen: handig reageren op reacties van medewerkers op negatieve feedback.

De video’s bevatten 30 verschillende reacties (zowel in de “minder handige” variant, als de variant conform het model). De video’s draaien in een willekeurig volgorde en dat kan betekenen dat je soms dezelfde reactie ziet.

Hieronder vind je deze video (dit is slechts een deel van de behandelde gesprekstechniek).

In de Rijksgesprekscyclus is ook een samenvattend oordeel opgenomen. Hieronder wat oefeningen om te komen tot een beoordeling.

X
sp;