In haar nieuwe boek met deze titel maakt Japke-d. Bouma korte metten met de meest gevreesde openingszin van het functioneringsgesprek: “Hoe vind je zelf dat het gaat?” Lees verder »

Functionerings- of beoordelingsgesprekken online voeren. Mijn eerste advies is: doe het niet. Maar met de aanhoudende coronamaatregelen, ontkomen we er niet aan. Veel gesprekken zijn de laatste maanden uitgesteld en veel medewerkers maken moeilijke tijden mee. Het is tijd voor online gesprekken, om aandacht en samen te kijken naar de toekomst. Hier volgen tips om ze tot een succes te maken.

Lees verder »

Veel cursisten haten rollenspelen. Begrijpelijk.  Live online training (via Zoom, MS teams e.d.) kan rollenspelen juist plezieriger en effectiever maken. Bekijk hieronder de video. Lees verder »

Wat doen we met de te houden gesprekken de komende maanden? Alles is anders geworden. Niet houden of juist wel. En hoe dan?

Lees verder »

We zien in deze Coronatijd sommigen creatief worden, anderen worden apathisch of gaan thuiswerkend de kinderen begeleiden met hun huiswerk. Wat doe je als leidinggevende hiermee?

Lees verder »

Dit is één van de 8 tips voor een geslaagd evaluatiegesprek, de Belgische variant van ons beoordelingsgesprek. Aanvaard de verwijten van de hiërarchie en probeer u hier niet tegen te verzetten. Is dit een voorbeeld van cultuurverschil tussen België en Nederland of zijn dit tips van vòòr de oorlog?

Lees verder »

Deze maand verscheen een video van Simon Sinek waarin hij een grafiek behandelt met op de ene as de prestaties van iemand en op de andere as zijn betrouwbaarheid. We kunnen prestaties op vele manieren meten, maar je betrouwbaarheid, wat voor soort mens je bent, kunnen we niet of nauwelijks meten, terwijl dit voor succes wel essentieel is. Het door Sinek geschetste beeld is heel herkenbaar.

Wat betekent dit voor de manier waarop we medewerkers feedback geven in functionerings- of beoordelingsgesprekken? Lees verder »

Download het artikel hier:    MT Rendement 2019-08 Demotie doorbreekt vicieuze cirkel

Defensie moet seksisme binnen de krijgsmacht aanpakken door het onderwerp standaard aan te snijden tijdens functioneringsgesprekken met het personeel.
Daarvoor pleit GroenLinks vandaag tijdens een Kamerdebat. “Een leidinggevende moet standaard vragen naar de sfeer in het team en de vraag stellen of hij of zij – mannen én vrouwen dus – met seksisme te maken heeft.”

Lees verder »

Volgens het Europese onderzoek van ADP werkt 54% van alle ondervraagden wekelijks onbetaald overuren. Zelfs 30% van de Nederlandse werknemers werkt wekelijks meer dan 6 uur over. Hoe beoordelen we onze overwerkers?

Lees verder »

Download het artikel hier:    HR Rendement 2019-06 Beoordelingscyclus de deur uit doen
HR Rendement pagina 1
HR Rendement pagina 2

Medewerkers van Nederlandse bedrijven ergeren zich het meest aan slecht functionerende collega’s blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Mercer onder 420 respondenten. Gevoelsmatig kan dit goed kloppen: met welke verhalen komen mensen thuis? Het gaat over die collega, die niet functioneert.

Lees verder »

Op 9 april schrijft Japke-d. Bouma in NRC (Japke-d. vraagt door) een artikel over allerlei vormen van vergaderingen, gesprekken en jeuktermen die daarbij gebruikt worden. Van ‘cactusgesprek, tot haardvuursessies en van ‘stand-up’ tot ‘meet-up’. Dit artikel is zeer de moeite waard.
Lees verder »

Leidinggevenden die functionerings- of beoordelingsformulieren moeten invullen verzuchten vaak:

  • Wat moet ik dit jaar nu weer opschrijven?
  • Het kost me zoveel tijd.
  • Hoe kan ik discussie vermijden over mijn tekst?

Lees verder »

Beoordelingsgesprekken kunnen echt niet meer. Frequent feedback, 360 graden, de inzet van apps komen er voor in de plaats, volgens diverse artikelen. In Harvard Business Review van maart/april 2019 beschrijven Buckingham en Goodall in het artikel The Feedback Fallacy waarom feedback zelden oplevert wat er mee beoogd wordt.  Samengevat komt het artikel hier op neer: Lees verder »

Vaak staat in een tijdelijk contract dat bij goed functioneren het omgezet wordt naar een vast contract. Maar als in jouw contract stond: “Het salaris is afhankelijk van of er goed gefunctioneerd wordt ”, wat zou je dan doen?  Ik denk dat je dan wilt weten wat onder goed functioneren verstaan wordt. Lees verder »

Top 50Prof. Dr. John Sullivan, van de State University of California heeft de top 50 problemen van beoordelen in een lijst gezet. Afschaffen dan maar?  Ik heb het afgelopen jaar iedere week één van die problemen behandeld. Hieronder vind je de lijst. Lees verder »

De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breed uitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo lijkt het. Maar wat zijn de tekortkomingen eigenlijk, hoe worden ze veroorzaakt en is er nog wat aan te doen? Prof. Dr. John Sullivan, van de State University of California heeft de top 50 problemen van beoordelen in een lijst gezet. De rest van dit jaar zal Jan Jacob de Groot iedere week er één behandelen.

Deze week probleem 48:  Beoordelingen blikken alleen terug.  (It is historical ) Lees verder »

De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breed uitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo lijkt het. Maar wat zijn de tekortkomingen eigenlijk, hoe worden ze veroorzaakt en is er nog wat aan te doen? Prof. Dr. John Sullivan, van de State University of California heeft de top 50 problemen van beoordelen in een lijst gezet. De rest van dit jaar zal Jan Jacob de Groot iedere week er één behandelen.

Deze week probleem 46:  Beoordelingen leiden tot verdriet, boosheid en frustraties. (Many possible emotional consequences) Lees verder »

De tekortkomingen van beoordelingsgesprekken worden in de pers breed uitgemeten. Voldoende reden om ze af te schaffen, zo lijkt het. Maar wat zijn de tekortkomingen eigenlijk, hoe worden ze veroorzaakt en is er nog wat aan te doen? Prof. Dr. John Sullivan, van de State University of California heeft de top 50 problemen van beoordelen in een lijst gezet. De rest van dit jaar zal Jan Jacob de Groot iedere week er één behandelen.

Deze week probleem 45: Medewerkers slaan er door op de vlucht (retention issues).
Lees verder »