Yearly Archives: 2014

Moet het functioneringsgesprek met burgemeester Bolsius van Amersfoort openbaar worden? Over die vraag buigt de bestuursrechter in Utrecht zich. Het gaat om het functioneringsgesprek dat eerder al uitlekte. Wat is er gebeurd en hoe vertrouwelijk moeten de functioneringsgesprekken van burgemeesters en andere medewerkers zijn?

Deze vraag wordt door veel medewerkers gevreesd, want daar geen beeld over hebben, dat kàn niet goed zijn. Mensen met heldere beelden waar zij willen staan over enige tijd, zijn succesvoller dan mensen die dat niet zijn. Maar helpt de vraag: “Hoe zie jij jezelf over 3 – 5 jaar?” wel daarbij?

In de gesprekkencyclus wordt het van ons geëist: de afspraken die we maken moeten SMART zijn. Help !! Dat is moeilijk. Dat is soms ook ongewenst. Dit blog gaat over SMART: waarom SMART en wanneer wel of niet SMART, hoe maak je SMART doelen?