Archive for 2013

Sommige  mensen vinden  dat “van horen zeggen” niet gebruikt mag worden bij de beoordeling.  Ik  zie dat wat genuanceerder.  Lees verder

Managers, u mag 10% van uw medewerkers als  “uitstekend” beoordelen, 40%  als “boven verwachting”, 40%  als “”volgens verwachting”,  en 10%  “ onder verwachting”. Deze segmentering staat bekend als “stacked ranking” or “forced bell curve ranking.”

Microsoft was een van de vele grote bedrijven die deze methode gebruikte om haar medewerkers te classificeren naar hun functioneren. Microsoft is daarmee op 12 november 2013 gestopt en heeft deze methode een mislukking genoemd precies op het moment dat Yahoo, onder leiding van Marissa Mayer het is gaan omarmen. Lees verder

Hoe zie jij de relatie tussen verzuim en beoordelen?  Hieronder drie stellingen en een verwijzing naar een video voor de gesprekstechniek. Lees verder

Te vaak worden beoordelingen ervaren als veroordelingen. Medewerkers verdedigen zich daarom ook regelmatig met de opmerking dat het niet hun schuld is.
Als jouw medewerkster zou zeggen: ”Maar ik had je toch gezegd dat het niet mijn schuld is” hoe zou jij dan reageren? Lees verder

Mijn vriend en goede collega Maurits Jan Vink schreef de volgende blog op zijn blogpagina over conflictmanagement:

Vertrouwen is goed, controle is beter…

Soms lijkt het wel alsof we in een tijd leven waarin we voor van alles bang zijn. Bang voor fouten, bang voor afwijken van regels, bang voor het onvoorspelbare. En daarom bedenken we met elkaar steeds meer regels en moet iedereen zich op steeds meer manieren verantwoorden. Lees verder

“Majesteit laten we in dit gesprek eens terugblikken op ruim 30 jaar functioneren. Hoe vindt u zelf dat het gegaan is?”

Stel we zouden alleen het laatste jaar moeten beoordelen, en dat oordeel ook nog moeten meedelen aan Koningin Beatrix, dat zou best lastig zijn. Hoe zou u te werk gaan? Lees verder

Sinds jaar en dag wordt ons verteld dat beoordelingsgesprekken éénzijdig zijn en dat functioneringsgesprekken tweezijdig zijn. Een eenzijdig gesprek is een contradictio in terminis. Wat bedoelen we met tweezijdigheid? Lees verder

“Mijn vorige baas zei daar nooit wat van. Dus wie ben jij?”

Hoe los jij dit op als je medewerker dit  in een beoordelingsgesprek zegt?

Leidinggevenden die een afdeling overnemen van een andere leidinggevende lopen soms tegen de volgende vragen aan:

  • Hoe moet ik iemand beoordelen, waarover ik helemaal niet tevreden ben maar die door mijn voorganger altijd zeer goed of uitstekend werd beoordeeld? Ik wil niet demotiveren
  • Is het wel redelijk om medewerkers ‘af te rekenen’ op iets wat mijn voorganger nooit belangrijk vond? Lees verder

Lance Armstrong laat in het interview met Oprah zien dat hij in zijn reacties weinig afwijkt van veel mensen die negatieve feedback krijgen. Hij ontkent eerst, daarna vergoelijkt hij het en tenslotte doet hij zielig.  Wat kunnen leidinggevenden hiervan leren?

Lees verder

In het recente Cornerstone OnDemand 2013 U.S. Employee Report vindt bijna de helft (47%) van de onderzochte medewerkers dat de beoordelingen van hun werkgever eerlijk zijn en een goede weergave van hun prestaties. Lees verder